Jonge steenmarters worden nu geboren.

2021-12-14T12:20:15+00:00

In de zomer paren de steenmarters en na een draagtijd van 9 maanden worden de jonge steenmarters in de periode maart-begin april