Jonge steenmarters worden nu geboren.

2018-03-20T10:43:14+00:00

In de zomer paren de steenmarters en na een draagtijd van 9 maanden worden de jonge steenmarters in de periode maart-begin april