Brouwer Ongediertebestrijding beschermt uw bezit!

Veel overlast van ongedierte kunt u voorkomen door juiste wering. Wij kunnen u hierin adviseren. Is dit niet afdoende, dan heeft u, voor een optimale bestrijding, een professioneel bedrijf nodig.

Brouwer Ongediertebestrijding is een professioneel bedrijf en helpt u graag om van de aanwezigheid van ongedierte af te komen en daarnaast te voorkomen dat ongedierte uw bedrijf (opnieuw) binnenkomt.

Wij bieden U:
* Een snel en deskundig advies,
* een bestrijdingsplan op maat
* met deskundig gebruik van biociden
* oog voor natuur en dierenwelzijn
* en een hoog serviceniveau.

Voor een  vrijblijvende offerte neemt U contact op met:

Brouwer Ongediertebestrijding Vof
Heerenveen – Joure

T:  0513-682222
M: 06-53577617

info@brouwerongediertebestrijding.nl

IPM (Integrated Pest Management) – Knaagdierbeheersing

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 2024 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.

Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N. en het KAD is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd.

Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde
en meeste recente Certificatieschema.
Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.

Sander Troost van Brouwer Ongediertebestrijding is in bezit van het diploma
IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen.
Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB

Bekijk de website hier.