Het examen IPM & houtaantastende insecten is onlangs met een goed resultaat afgelegd. Het gaat hier om de houtworm en boktor die we tegenwoordig in gebouwen tegenkomen, inclusief nieuwe materialen als gemodificeerd hout. Daarnaast wordt bekeken hoe IPM te integreren is in de bestrijding van houtaantastende insecten en de huidige stand van beschikbare bestrijdingsmiddelen en hun gebruik.