In de zomer paren de steenmarters en na een draagtijd van 9 maanden worden de jonge steenmarters in de periode maart-begin april geboren. De steenmarter maakt zelf weinig geluid, maar veroorzaakt door zijn gestommel wel voor een opvallend geluid. De jonge steenmarters kunnen piepen en kunnen bij het spelen veel herrie maken. Na ongeveer 3 maanden verlaten de jonge steenmarters het nest en zoeken een eigen territorium.

Heeft U last van gestommel, lawaai of stank in huis? Wij kunnen U adviseren en steenmarterwering aanbrengen.

Bel:  0513-682222

Gemeente Heerenveen – Heerenveen – Jubbega – Akkrum – De Knipe – Oudeschoot – Nieuwehorne – Oldeboorn – Nes – Oranjewoud – Oudehorne – Hoornsterzwaag – Tjalleberd – Mildam – Katlijk – Bontebok – Luinjeberd – Haskerdijken – Terband – Gersloot – Nieuwebrug – Nieuweschoot – Gemeente Opsterland – Beetsterzwaag – Drachten – Gorredijk – Hemrik –  Jonkerslân – Langezwaag – Lippenhuizen – Luxwoude – Nij Beets, Olterterp, Terwispel, Tijnje, Ureterp en Wijnjewoude – Wolvega – Haskerhorne, Joure, Langweer, Nijehaske, Oudehaske, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum etc.