Houtworm of Boktor?

Voorkom grote schade.

Voor advies & bestrijding:

Bel  0513-682222

Boktor en houtworm zijn de meest voorkomende houtaantastende insecten.

 Boktor:

In de zomerperiode komen de boktorkevers tevoorschijn. Zij leggen dan hun eitjes, die na 2 tot 5 weken uitkomen en zich ontwikkelen tot larven. Het proces van larve naar een volwassen boktor kan 3 tot 11 jaar duren. Het zijn met name deze larven die voor de eigenlijke schade aan het hout zorgen. Soms kan men deze larven horen knagen in het hout. Een volwassen boktor is 1 tot 2,5 centimeter lang, bruinzwart van kleur en heeft 2 grijsachtige vlekken. Het halsschild is meestal behaard met kleine witte haartjes. De boktorlarve heeft een lengte tot 3 centimeter, is witgeel van kleur en heeft sterke kaken.

Leefwijze boktor:

Wanneer de boktorlarve uit het eitje komt, boort hij zich direct in het hout en maakt daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden. De boorgangen hebben een ovale doorsnede. Meestal wordt de toekomstige uitvliegopening al voor de verpopping uitgeknaagd en blijft er een dun laagje hout aanwezig dat na de verpopping door de volwassen boktor wordt weg geknaagd.

Schade en bestrijding boktor:

Boktor tast de dragende balken en hele dakconstructies aan. Dikke houten balken kunnen door meerdere boktorlarven in een paar jaar geheel worden verpulverd.  Wanneer de boktor eenmaal in het hout zit is het vrijwel onmogelijk om daar zelf iets aan te doen. Wanneer u constateert dat er boktor of houtworm in uw woning of bedrijf is binnengedrongen (doordat u boormeel vindt), kunt u het beste contact met ons opnemen voor een inspectie en het maken van een plan van aanpak.

Houtworm

(Anobium punctatum)

De gewone houtwormkever is een donkerbruine kever met geelbruine spikkels en is tussen de 0,5 en 1 centimeter lang. Wanneer de volwassen houtwormkevers uitvliegen, laten zij larven achter in het hout. Deze larven zorgen voor de eigenlijke schade aan het hout. De stevigheid van het hout gaat hierdoor verloren.

 

Uiterlijk Houtworm:

Een volwassen houtworm is 2 tot 5 millimeter lang, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Op het dekschild zijn rijen kleine puntjes te zien.  De houtwormlarve is 6 millimeter lang, witgeel van kleur en licht gekromd.

De houtwormkevers tasten zowel loof -als naaldhout aan, binnen en buiten woningen en gebouwen. De houtwormlarven boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 millimeter.

Voor meer informatie zie ook: Houtworm bestrijding

Schade en bestrijding houtworm:

De larve van de houtwormkever boort gangen in het hout en tast hierdoor de houtconstructie aan van woningen en gebouwen. Ze zorgen ook voor schade aan meubels, kisten en manden.

Zelf kunt u weinig doen aan boktor en/of  houtwormaantasting. Chemische bestrijding is bij houtaantasting tot nu toe de meest effectieve methode gebleken. Bestrijding door verhitting van hout heeft wel effect, maar hoe effectief de bestrijding is, is nog onduidelijk.

Brouwer Ongediertebestrijding Heerenveen kan U een advies op maat geven.

foto: Houtworm – © entomart