Last van steenmarter? Bel: 0513-682222

Steenmarters zorgen voor steeds meer overlast bij mensen en bedrijven. Een steenmarter in Heerenveen zorgde al eens voor stroomuitval in Heerenveen. De steenmarter was bij een verzamelstation voor hoogspanning binnen gekomen en zorgde daar voor de stroomstoring. Steenmarters zorgen niet altijd voor overlast, het kan een tijdje duren voordat u hun aanwezigheid opmerkt. Bij mensen thuis zorgt hij voor lawaai en stankoverlast.

Als u een steenmarter in huis heeft dan werken geurtjes en geluiden slechts tijdelijk. Na verloop van tijd kan de steenmarter weer terugkeren. En ook als de steenmarter doodgaat, is de kans groot dat een andere steenmarter het territorium overneemt.

De steenmarter is nog steeds een beschermd dier en kan alleen door middel van wering worden verjaagd. Wij kunnen een inspectie uitvoeren, een advies op maat geven en de wering voor u aanbrengen.

Heerenveen , Gemeente Heerenveen , Jubbega , Akkrum , De Knipe , Oudeschoot , Nieuwehorne , Nieuweschoot , Oldeboorn, Nes , Oranjewoud , Oudehorne , Hoornsterzwaag , Tjalleberd , Mildam , Katlijk , Bontebok , Luinjeberd , Haskerdijken , Terband  , Gersloot ,  Nieuwebrug , Beetsterzwaag , Drachten , Gorredijk , Hemrik , Jonkersland , Langezwaag , Lippenhuizen , Luxwoude , Nij Beets , Olterterp , Terwispel , Tijnje , Wijnjewoude , Ureterp , Wolvega , Haskerhorne , Joure , Langweer , Nijehaske , Oudehaske , Rohel , Rotstergaast , Rottum , Rotsterhaule , Friesland etc.