Het examen IPM & buitengebruik anti-coagulantia is onlangs met een goed resultaat afgelegd. Het gaat hier om de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen door preventie voorop te stellen en chemische middelen pas in te zetten wanneer daarvoor geen werkbare alternatieven bestaan. Deze principes worden geimplementeerd in het plaagdierbeheersplan.