De eerste Aziatische hoornaar is in Zeeland gevonden en na determinatie is gebleken dat het hier inderdaad gaat om de Aziatische hoornaar. Hij is schadelijk voor honingbijen en inheemse insecten.

Het verschil tussen een Europese hoornaar en de Aziatische hoornaar is:

De Aziatische hoornaar heeft een zwart borststuk en een zwart-geel achterlijf, terwijl de Europese hoornaar een rood-bruin borststuk heeft en een geel-zwart achterlijf.