Integrated Pest Management  (IPM)

IPM richt zich vooral op het voorkomen van de aanwezigheid van plaagdieren en streeft ernaar om het gebruik van biociden tot een minimum te beperken en zo mogelijk te voorkomen.

IPM is geen standaard voorschrift, het is geen norm maar een goede manier van werken. IPM richt zich vooral op het voorkomen van de aanwezigheid van ongedierte en streeft ernaar om het gebruik van biociden tot een minimum te beperken en zo mogelijk te voorkomen.

Binnen IPM speelt de totale kennis over het plaagdier en de interactie op de plaats waar deze overlast veroorzaakt een grote rol. Het wegnemen van de eerste levensbehoefte van het plaagdier, zoals vocht, voeding, schuil- en nestelgelegenheid, zorgen ervoor dat er minder of zelfs geen chemische middelen nodig zijn om de overlast te verminderen.

Brouwer Ongediertebestrijding Heerenveen is in bezit van het certificaat Integrated Pest Management.