Steenmarter 2018-01-25T10:35:32+00:00

Overlast van een Steenmarter? 

Bel:  0513-682222

Steenmarters zorgen niet altijd voor overlast, het kan dus lange tijd duren voordat u de aanwezigheid van een steenmarter opmerkt of vermoed. Steenmarters komen in de ochtenduren thuis om overdag te slapen en ‘s avonds verlaten de steenmarters het huis. In de winter komen ze vaak midden in de nacht nog een uurtje rusten. Bovendien maakt een steenmarter gebruik van verschillende dagrustplaatsen, zodat de geluidsoverlast niet permanent is. Hun gestommel kan overigens wel behoorlijk luid zijn en zelfs doen denken aan een inbreker. Als de steenmarter jongen heeft dan kunt u ook hoge piepgeluiden horen die toenemen naarmate de jonge steenmarters ouder worden. In de laatste week voordat ze uitlopen kunt ook gekrijs horen en meestal ook gestommel.

De Steenmarter gebruikt vaak een vaste plek bij hun slaapplaats voor hun behoeften, dit kan stankoverlast geven. Niet opgegeten prooien trekken bromvliegen aan. Die leggen eitjes in de kadavers waaruit maden komen die de kadavers zeer snel opruimen. Een bromvliegplaag op zolder of in huis is een duidelijke aanwijzing dat er ergens een dood dier ligt of heeft gelegen.

Als U een steenmarter in huis heeft dan werken geluiden en geuren slechts tijdelijk. Na verloop van tijd kan de steenmarter weer terugkeren. Mocht de steenmarter dood gaan, dan is de kans groot dat een andere steenmarter het territorium overneemt.
Steenmarters zijn beschermd. In de meeste gevallen mogen ze niet worden gevangen of gedood, zelfs niet als ze schade veroorzaken. Maar dat betekent niet dat u daar niets tegen kunt doen. Meestal kunnen steenmarters heel goed worden geweerd uit uw huis. Ga daarmee echter niet op eigen houtje aan de slag, maar laat u adviseren. Brouwer Ongediertebestrijding Heerenveen – Friesland kan u een advies op maat geven en steenmarterwering aanbrengen.

Heerenveen , Gemeente Heerenveen , Jubbega , Akkrum , De Knipe , Oudeschoot , Nieuwehorne , Nieuweschoot , Oldeboorn, Nes , Oranjewoud , Oudehorne , Hoornsterzwaag , Tjalleberd , Mildam , Katlijk , Bontebok , Luinjeberd , Haskerdijken , Terband  , Gersloot ,  Nieuwebrug , Beetsterzwaag , Drachten , Gorredijk , Hemrik , Jonkersland , Langezwaag , Lippenhuizen , Luxwoude , Nij Beets , Olterterp , Terwispel , Tijnje , Wijnjewoude , Ureterp , Wolvega , Haskerhorne , Joure , Langweer , Nijehaske , Oudehaske , Rohel , Rotstergaast , Rottum , Rotsterhaule , Friesland etc.